בתשבץ מדורג זה ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה יש

להוסיף אות אחת עד למילה בת חמש אותיות. מכאן ואילך אנו

מורידים אות אחת ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה.

סדר האותיות עשוי להשתנות בפתרון במעבר משלב לשלב.

 

תשבץ מדורג מספר ע13

 

 

 

 

1

מפרשיות השבוע.

1.

 

 

2

תענית. "ליהודים ו____ובכי ומספד" (אסתר ד ג)

2.

 

 

 

3

כותר על ידי האויב מכל צד. בא ב___. (מלכים ב כד י)

3.

 

 

 

 

4

לקוי בצרעת. "תהיה תורת ה____" (ויקרא יד ב)(בכתיב מלא)

4.

 

 

 

5

חכם ופיקח,בעל תחבולות. "כל___יעשה בדעת" (משלי יג טז)

5.

 

 

6

הקול האדיר הנשמע אחרי הברק. "ועל הברקים ועל ה___"                 (ברכות ט ב)    (בלשון יחיד)

6.

 

7

קהל רב. "ויחץ את ה____אשר אתו" (בראשית לב ח)

7.

 

 

תשבץ מדורג מספר ע14

 

 

 

 

1

מפרשיות השבוע.

1.

 

 

2

כנוי לשאול,קבר. ____שחת. "תורדם ל___שחת" (תהלים נה כד)

2.

 

 

 

3

מהמכות שהביא הקב"ה על המצרים במצרים. "מחר___בגבלך"     (שמות י ד)

3.

 

 

 

 

4

יצירה,עשיה. "ואם___יברא" (במדבר טז ל)

4.

 

 

 

5

אוכל. "ועשתה לעיני את ה___" (שמואל ב יג ה)

5.

 

 

6

גאוה,יהירות. "ולא פנה אל____" (תהלים מ ה)(בלשון יחיד)

6.

 

7

תן! "ויאמר___המטפחת אשר עליך" (רות ג טו)(בלשון זכר)

7.