בתשבץ מדורג זה ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה יש

להוסיף אות אחת עד למילה בת חמש אותיות. מכאן ואילך אנו

מורידים אות אחת ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה.

סדר האותיות עשוי להשתנות בפתרון במעבר משלב לשלב.

 

תשבץ מדורג מספר ע15

 

 

 

 

1

מצומצם ברחבו,שאינו רחב. "ויעמד במקום___" (במדבר כב כו)

1.

 

 

2

צעק,קרא בקול גדול. "מר___שם גבור" (צפניה א יד)(בלשון יחיד,עבר)

2.

 

 

 

3

מגבורי דוד. ____הכרמלי. (דברי הימים א יא לז)

3.

 

 

 

 

4

מתחנות בנ"י ביציאת מצרים. "ויסעו מ___ויחנו ברתמה"   (במדבר לג יח)(בכתיב מלא)

4.

 

 

 

5

מעשרת הדברות. לא____.

5.

 

 

6

בית כלא,בית משמר. ____המטרה. "וירמיהו הנביא היה כלוא ב___המטרה" (ירמיהו לב ב)

6.

 

7

שליח מהיר. "ה____יצאו דחופים בדבר המלך" (אסתר ג טו)(בלשון יחיד)

7.

 

 

תשבץ מדורג מספר ע16

 

 

 

 

1

סוף,אחרית. "לכל תכלה ראיתי___" (תהלים קיט צו)

1.

 

 

2

עוקץ,קצה חד ודוקרני המצוי בצמחים שונים. "לטל בו את ה___" (שבת יז ב)

2.

 

 

 

3

אין דבר זה מספיק כל עיקר. "אין ה___משביע את הארי" (ברכות ג: )

3.

 

 

 

 

4

לחץ,צרה. יום צרה ו___" (צפניה א טו)

4.

 

 

 

5

בולט,זקוף. "השן האחד____מצפון" (שמואל א יד ה)

5.

 

 

6

מפרשיות השבוע.

6.

 

7

אויב.שונא. "תכריע____תחתני" (שמואל ב כב מ)(בלשון יחיד)(לא בלשון סמיכות)

7.