בתשבץ מדורג זה ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה יש

להוסיף אות אחת עד למילה בת חמש אותיות. מכאן ואילך אנו

מורידים אות אחת ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה.

סדר האותיות עשוי להשתנות בפתרון במעבר משלב לשלב.

 

תשבץ מדורג מספר ע17

 

 

 

 

1

עגלה שממעל לה כילה למחסה על הנוסעים או על המטען. "שש עגלת___"    (במדבר ז ג)

1.

 

 

2

החומר המשמש לצביעה. "ולא ב___שצבען לשמן" (ערכין ו ה)

2.

 

 

 

3

נוגה,שרוי בצער. "כאשה עזובה ו___רוח" (ישעיהו נד ו)(בלשון זכר) (לא בלשון סמיכות)

3.

 

 

 

 

4

צער,סבל,יסורים. "האדמה בעבורך ב___תאכלנה" (בראשית ג יז)

4.

 

 

 

5

ענו,נחבא אל הכלים. "ואת___חכמה" (משלי יא ב)(בלשון יחיד)

5.

 

 

6

יעץ,נתן עצה. "____עצה" (ישעיהו ח י)(בלשון ציווי,יחיד)(בכתיב מלא)

6.

 

7

כנוי לגפן.  ____תירוש. (נחמיה י לח)

7.

 

 

תשבץ מדורג מספר ע18

 

 

 

 

1

אחד ממיני השיש כעין הצדף המשמש לריפוד ולשבוץ. "בהט ושש ו___" (אסתר א ו)

1.

 

 

2

זעזוע,חלחלה,חרדה. "יראה ו___ יבא בי" (תהלים נה ו)

2.

 

 

 

3

כלי עבודה בחקלאות המשמש לחפירה. "ההרים אשר ב___יעדרון" (ישעיהו ז כה)

3.

 

 

 

 

4

קבוצת בהמות הרועות יחד. "שלשה___צאן רבצים"        (בראשית כט ב)(בלשון רבים)(לא בלשון סמיכות)

4.

 

 

 

5

מקום ישוב מאוכלס הרבה. "תשאות מלאה___הומיה"               (ישעיהו כב ב)(בלשון רבים)

5.

 

 

6

שאינו לבוש,שאין כסות לגופו. "___יצתי מבטן אמי ו___אשוב שמה"      (איוב א כא)

6.

 

7

אות הוא כי משהו אצלו אינו כשורה. סימן___לו. "המתפלל וטעה-סימן___לו" (ברכות ה ה)

7.