בתשבץ מדורג זה ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה יש

להוסיף אות אחת עד למילה בת חמש אותיות. מכאן ואילך אנו

מורידים אות אחת ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה.

סדר האותיות עשוי להשתנות בפתרון במעבר משלב לשלב.

 

תשבץ מדורג מספר ע1

 

 

 

 

1

מושל,שליט. "...לאיש___ושפט" (שמות ב יד)

1.

 

 

2

שמה הראשון של שרה. (בראשית יא כט)

2.

 

 

 

3

המילה הפותחת את ספר תהלים.

3.

 

 

 

 

4

שמו השני של יעקב אבינו. (בראשית לב כט)

4.

 

 

 

5

השמיע קול זמרה. "...ערי ישראל___והמחולות" (שמואל א יח ו)

5.

 

 

6

ממפרשי התורה.

6.

 

7

מתנה,דורון. "לך יובילו מלכים___" (תהלים סח ל)

7.

 

 

תשבץ מדורג מספר ע2

 

 

 

 

1

עני,דל,אביון. "עשיר ו___נפגשו" (משלי כב ב)

1.

 

 

2

משבטי ישראל.

2.

 

 

 

3

רגל,צעד. "אם תטה___" (איוב לא ז)(בכתיב מלא)(לא בסמיכות)

3.

 

 

 

 

4

קודם במעלה,מצטיין. "השרים ה___בא" (דניאל י יג)(בלשון יחיד)

                                                                       (בכתיב מלא)

4.

 

 

 

5

בן שת בן אדם. "את שמו___אז" (בראשית ד כו)

5.

 

 

6

מפרשיות השבוע.

6.

 

7

אדם בעברית. ובארמית?

7.