בתשבץ מדורג זה ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה יש

להוסיף אות אחת עד למילה בת חמש אותיות. מכאן ואילך אנו

מורידים אות אחת ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה.

סדר האותיות עשוי להשתנות בפתרון במעבר משלב לשלב.

 

תשבץ מדורג מספר ע3

 

 

 

 

1

מכנוייו של הים התיכון. "____פלשתים" (שמות כג לא)

1.

 

 

2

הזמן משעת זריחת השמש ועד שקיעתה. "לאור___" (בראשית א ה)

2.

 

 

 

3

ממלכי יהודה. (מלכים ב ח כג)

3.

 

 

 

 

4

עיר לויים בנחלת יששכר. "את___ואת מגרשה" (יהושע כא כט)

4.

 

 

 

5

עודף,שארית. "בכל עצב יהיה___" (משלי יד כג)

5.

 

 

6

הפריש תרומה לכהן,נתן לו תרומה. "ואם___תרומתו תרומה" (תרומות א ב)

6.

 

7

שלם,תמים. (בעיקר מבחינה מוסרית) "ויעקב איש___ישב אהלים" (בראשית כה כז)

7.

 

 

תשבץ מדורג מספר ע4

 

 

 

 

1

מכשול,תקלה. "נתנו רשעים___לי" (תהלים קיט קי)

1.

 

 

2

חפירה עמוקה באדמה ביחוד ללכידת חיות. "יפל אל ה___" (ישעיהו כד יח)

2.

 

 

 

3

התנפח,עלה בנפחו. "___תלטש בצונן" (פסחים ג ד)(בלשון הווה)

3.

 

 

 

 

4

התחיל בדבר אחד וגמר בענין אחר. "___בכד וסיים בחבית" (בלשון נקבה,הווה)(בבא קמא כז.)

4.

 

 

 

5

ערמה,גל,תל. "ו___היה באמצע המזבח" (תמיד ב ב)

5.

 

 

6

חלל לכניסה וליציאה. "והוא ישב___האהל" (בראשית יח א)

6.

 

7

פרוסה. "ועל___לחם יפשע גבר" (משלי כח כא)

7.