בתשבץ מדורג זה ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה יש

להוסיף אות אחת עד למילה בת חמש אותיות. מכאן ואילך אנו

מורידים אות אחת ככל שאנו מתקדמים בפתרון כלפי מטה.

סדר האותיות עשוי להשתנות בפתרון במעבר משלב לשלב.

 

תשבץ מדורג מספר ע7

 

 

 

 

1

הזכר בבקר,בן זוג לפרה. "פרות ארבעים ו___עשרה" (בראשית לב טז)(בלשון יחיד)

1.

 

 

2

כרה,הוציא עפר מן הקרקע. "כי ___את הבאר" (בראשית כא ל)                   (גוף שלישי עבר)

2.

 

 

 

3

כנוי לדבר גוזמה,דבר שאינו אפשרי במציאות. "גמל ש___באויר" (שבועות ג ח)

3.

 

 

 

 

4

ארוסה,מיועדת לאיש. "ביהודה קורין לארוסה___" (קידושין ו.)

4.

 

 

 

5

בזיון,כלימה. "כי___היא לנו" (בראשית לד יד)

5.

 

 

6

גידף,קילל. "את מי_____וגדפת" (ישעיה לז כג)(גוף שלישי,עבר)

6.

 

7

נקי מחטא,לא אשם. "____אנכי ולא עון לי" (איוב לג ט)

7.

 

 

תשבץ מדורג מספר ע8

 

 

 

 

1

יסוד,בסיס. "כי ה___יהרסון" (תהלים יא ג)(בלשון יחיד)

1.

 

 

2

מלכודת עשויה מקלעת חוטים לציד חיות,עופות או דגים. "מזרה ה___בעיני"    (משלי א יז) 

2.

 

 

 

3

מחודשי השנה.

3.

 

 

 

 

4

היתר,כל האחרים שלא הוזכרו במפורט. "וכל___העם" (חגי א יב)

4.

 

 

 

5

פחד,חשש. "לא___מפחד לילה" (תהלים צא ה)

5.

 

 

6

כנוי לגדול בן גדולים,אדם נכבד,ממשפחה מיוחסת.    ___בן___                  (בבא מציעא פד: )

6.

 

7

לא,אין,העדר. "לנער___כבוד" (שמואל א ד כא)

7.